Regulamin serwera


Zapamiętaj, że nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania!

 

§1. Wstęp

1. Regulamin jest objęty prawami autorskimi. 

2. Każde postanowienia regulaminu, które zostały w nim zawarte mogą ulec w każdej chwili zmianie, dodaniu lub usunięciu. Administratorzy nie mają obowiązku informować graczy o jego zmianie. 

3. Nieznajomość regulaminu bądź jego niezrozumienie nie zwalnia od jego nieprzestrzegania. 

4. Każdy użytkownik zaczynający grę, automatycznie akceptuje postanowienia regulaminu. 

5. Za łamanie lub uchylanie się od regulaminu grozi następujący wymiar kar: mute, kick, tempban, permban, utrata przedmiotów, utrata przywilejów, odebranie uprawnień.

6. Administratorzy mają prawo ukarać użytkownika za czyny niewymienione w regulaminie, które działają na szkodę serwera. 

 

§2. Ogólne zasady panujące na serwerze PhoenixMC (PGC)

1. Zakaz przeklinania

2. Zakaz spamowania/floodowania chatu.

3. Zakaz używania wspomagaczy (cheatów, skryptów, cheatengine, macro, double, tripple, itp.). 

4. Zakaz reklamowania stron internetowych, wszelkiego rodzaju serwerów gier, komunikatorów głosowych za wyjątkiem podawania adresu oficjalnego serwera głosowego Discord lub ts3 w celu komunikacji między graczami. 

5. Zakaz rozpowszechniania danych osobowych innych użytkowników na chacie. 

6. Zakaz obrażania użytkowników serwera bądź administratorów. 

7. Zakaz podszywania się pod administratorów lub właścicieli serwera.

8. Zakaz proszenia administratorów o przedmioty, rangi, usługi ze sklepu, teleportację. 

9. Handel między graczami na serwerze jest dozwolony i administratorzy nie odpowiadają za jego przebieg.

10. Serwer może zostać w każdej chwili wyłączony, zrestartowany lub zaatakowany co spowodowałoby wyłączenie serwera na nieokreślony czas. W takim przypadku gracze mogą prosić o zwrot itemów (tzw. backup ekwipunku). Backup jest wykonywany tylko za pokazaniem wystarczających dowodów.

11. Zakaz oskarżania kogokolwiek o faworyzację bez przedstawienia dowodów.

12. Zakaz celowego nękania innych oraz czatowania przy działkach.

 

§3. Płatności

Wspomagając serwer phoenix wszelką formą płatności akceptujesz poniższe zasady: 

1. W przypadku braku otrzymania zwrotnego SMS lub błędu podczas realizacji płatności jest możliwość złożenia reklamacji pod adresem https://hotpay.pl/reklamacja/

2. Wysyłając SMS / PAYSAFECARD / PRZELEW PAYPAL bądź ZWYKŁY oświadczasz, że nie będziesz rościć od administracji żadnych odszkodowań.

3. Administracja nie odpowiada za błędnie wysłane SMS / PRZELEWY, zgodnie z regulaminem koszt nie jest zwracany.

4. Podczas nałożenia stałej blokady gracza wszystkie monety, rangi, usługi / rzeczy premium przepadają, a Administracja nie bierze na siebie odpowiedzialności za złamanie zasad gry.

5. Wszystkie konta / przedmioty itp. mogą zostać utracone w przypadku zakończenia projektu, w tym momencie Administracja nie zwraca użytkownikom żadnych wydanych kosztów.

6. W razie nie otrzymania zakupionej usługi proszę o kontakt z właścicielem serwisu (email podany niżej). Wiadomość musi zawierać twój nick z gry, datę zakupu oraz nazwę usługi.

Dane sprzedawcy: Jakub Semborski, ul. Meksykańska 58, 15-633 Białystok

e-mail: kileer399@wp.pl

 

 

Zmiana regulaminu może ulec w każdej chwili, gracze nie muszą być poinformowani za każdym razem o zmianie regulaminu. 

Ostatnia aktualizacja: 10.01.2021r.